Indian Currency History

जाणुया भारतीय चलन “रुपया” चा रोचक इतिहास

Indian Currency “दाम करी काम वेड्या दाम करी काम” हि ओळ एका गीतातील असून आपणा सर्वांच्याच परिचयाची आहे. खरंतर या ओळीशी साधर्म्य असणारच जीवन आज आपण सगळे व्यतीत करतो आहोत. पैसा हा प्रत्येकाकरता देव झाला आहे, या पैश्यासाठी माणूस आज नात्यांना देखील किमत देईनासा झालाय कारण पैशांशिवाय आपल्या मुलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, आणि निवारा) भागविणे …

जाणुया भारतीय चलन “रुपया” चा रोचक इतिहास Read More »