Bipin Chandra Pal

बिपिनचंद्र पाल एक महान क्रांतिकारक…

Bipin Chandra Pal Mahiti भारताच्या इतिहासातील एक महान क्रांतिकारक तसचं, ‘क्रांतिकारी विचारांचे जनक’ म्हणून बिपिनचंद्र पाल यांचे नाव घेतले जाते. ते राष्ट्रीय नेत्याबारोर एक शूरवीर क्रांतिकारक आणि इतिहासातील प्रसिद्ध असणाऱ्या त्रिमुर्तींपैकी “लाल-बाल-पाल” मधील एक होतं. ही त्रिमूर्ती म्हणजेच लाला लजपतराय, बाल गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल या राष्ट्रीय नेत्यांच्या जोडी होय. या त्रीमुर्तीला इंग्रज सुद्धा …

बिपिनचंद्र पाल एक महान क्रांतिकारक… Read More »