MajhiMarathi

महाराष्ट्रातील शाळेत आता ‘एक राज्य, एक गणवेश’ पहा कसा असेल नवा ड्रेस ? तुमच्या मुलांचा शाळेचा ड्रेस आता बदलणार…

One State One Uniform "एक राज्य एक गणवेश": आपल्या राज्यात 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार "एक राज्य, एक ड्रेस...