Home / Marathi Quotes

Marathi Quotes

सर्वश्रेष्ठ छान-सुंदर विचार | Good thoughts in Marathi

Good thoughts in Marathi

Good thoughts in Marathi सोने की पितळ हे कसोटीच्या दगडावर ठरत. सरलता नि कपटाची पारख परमेश्वरापाशी होत असते. खाली पडण्यात अपयश नाही, पडून राहण्यात अपयश आहे. इतरांची चिंता सोडून द्या. चिंता स्वत:च्या चारित्र्याची करा. जीवन फुलासारखे आनंदी ठेवा, ध्येय मात्र मधमाशीसारखे ठेवा. पैसा बोलू लागतो, तेव्हा सत्य गप्प बसते. जिव्हाळ्याचा …

Read More »