Thursday, May 30, 2024

Tag: Computer Information in Marathi

Computer Information in Marathi

”कम्प्युटर” ची माहिती आणि इतिहास

Sanganakachi Mahiti आदिम काळापासुन स्वतःत आणि आपल्या सभोवताली बदल आत्मसात करत करत आजच्या युगातला माणुस जेव्हां आपल्या नजरेसमोर उभा राहातो तेव्हां मला सांगा कितीसे साम्य दिसते ? तर काहीही नाही! ...