Monday, July 22, 2024

Tag: Earth

Earth Information in Marathi

परिचय आपल्या पृथ्वीचा

Earth Information in Marathi कुठल्याही व्यक्तीशी ओळख करून घेतांना आपण आधी त्या व्यक्तीचा परिचय घेतो. परंतु गेली हजारो-लाखो वर्षे आपण ज्या पृथ्वीवर निवास करत आहोत, त्या बद्दल आपल्याला माहिती आहे ...