Monday, June 17, 2024

Tag: Fox Food

Fox Information in Marathi

कोल्ह्याची माहिती

Fox chi Mahiti Marathi आपणास अनेक रानटी प्राण्यांची नावे माहीत आहेत; त्यात अनेक गोष्टींमधून भेटणारा रानटी प्राणी म्हणजे कोल्हा (Fox) होय. हा प्राणी मासाहारी आणि शाकाहारी दोन्हीप्रकारचे खाद्य खातो. तसेच ...