Tuesday, May 21, 2024

Tag: Genghis Khan

Genghis Khan

चंगेज खान

Genghis Khan चंगेज खान हा एक महान मंगोल शासक होता. त्याच्यातील क्रूरता, बर्बरता, संघटन शक्ती, आपल्या साम्राज्याचा विस्तार आक्रमकतेने करण्याकरता संपूर्ण जगात क्रूर सेनापती म्हणून तो विख्यात होता. युद्ध होण्यापूर्वीच ...