Tuesday, February 20, 2024

Tag: Homemade Kaju Katli Recipe in Marathi

Kaju Katli Recipe

काजू कतली बनविण्याची विधी

काजू कतली / Kaju Katli ज्या काजू स्लाईस असून त्यांना आपण काजू कतली किंवा काजू बर्फी असे हि म्हणतो. काजू कतली हे एक अत्यंत लोकप्रिय भारतीय व्यंजन आहे. हा एक गोड ...