Tag: How to make Chicken Biryani Recipe

Chicken Biryani

घरच्या घरी रेस्टॉरंट सारखी चिकन बिरयानी

Chicken Biryani खवय्येगिरी करता आपला भारत फार प्रसिध्द आहे वेगवेगळया प्रांतातील पक्वान्न बनवुन त्यावर ताव मारणे हे आपल्या लोकांना फार आवडते. चवीने खाणार त्याला देव देणार अशी म्हण उगीच पडली ...