Wednesday, May 22, 2024

Tag: Information and Slogans on Environment

Paryavaran Slogan in Marathi

पर्यावरण संरक्षणाविषयी काही घोषवाक्ये

Environment Slogan in Marathi पर्यावरणाबद्दल आपण ऐकतो आणि बोलतो. पण पर्यावरण म्हणजे नेमकं काय? शाळेत, कॉलेजमध्ये किंवा इतरत्र आपल्याला पर्यावरणाचे महत्व सांगण्यात येते. कधी कधी तर आपल्याला पर्यावरण संवर्धनाचे घोषवाक्ये, ...