Wednesday, May 22, 2024

Tag: Jana Gana Mana in Marathi

Jana Gana Mana in Marathi

जन गण मन भारताचे राष्ट्रगीत

Jana Gana Mana जन गण मन आपल्या देशाचे राष्ट्रगीत आहे. हे बंगाली भाषेत लिहीले गेले होते. आपण त्याचे हिन्दी अनुवादीत गीत म्हणतो. भारतीय संविधानाने 24 जाने 1950 रोजी यास भारताचे ...