Tag: kim jong-un rules

Shocking Facts about Korea

“नरकात जाने परवडले पण उत्तर कोरिया मध्ये नाही.”

    Shocking Facts about Korea शीर्षक वाचल्यावर आपण चकित झाले असणार कि, असे कसे नियम आहेत उत्तर कोरिया चे, ज्यांची तुलना नर्कासोबत केल्या गेलेली आहे ! हो मित्रहो पृथ्वीवरील ...