Saturday, February 24, 2024

Tag: Lek Ladki Yojana

मुलगी जन्माला आली? महाराष्ट्र सरकार देतेय जवळपास १ लाख रुपये! असा करा अर्ज!

मुलगी जन्माला आली? महाराष्ट्र सरकार देतेय जवळपास १ लाख रुपये! असा करा अर्ज!

महाराष्ट्र सरकारने नवीन योजना सुरू केली आहे, ज्या मुळे राज्याच्या गरीब कुटुंबातील मुलींना शिक्षणाच्या क्षेत्रात व जीवनामध्ये प्रोत्साहन मिळणार. त्याचे नाव "लेक लाडकी योजना" आहे. या योजनेमुळे मुलींना आर्थिक मदत ...