Wednesday, February 28, 2024

Tag: Majhi Kanya Bhagyashree Yojana

“माझी कन्या भाग्यश्री सुधारीत योजना” महाराष्ट्र सरकार मुलींना देईल 50 हजार रुपये!

“माझी कन्या भाग्यश्री सुधारीत योजना” महाराष्ट्र सरकार मुलींना देईल 50 हजार रुपये!

महाराष्ट्र सरकार ने मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी बऱ्याच योजना सुरु केल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे "माझी कन्या भाग्यश्री सुधारीत योजना" ही एक आर्थिक सहाय्यक योजना आहे, ज्यात महाराष्ट्र सरकार ने मुलींच्या ...