Tag: Marathi Kavita

Marathi Kavita Navra Bayko

“एकदातरी आयुष्यात असे कोणी मिळावे” एक मराठी कविता

Marathi Kavita Jeevan Saathi आयुष्यात कधीतरी एखादी व्यक्ती आपली काळजी करणारी मिळावी असे प्रत्येकाला वाटत असते, जीच्याकडे मनातील प्रत्येक गोष्ट सांगता यावी तेही कोणत्याही गोष्टीची भीती न बाळगता आणि त्याच ...