Monday, June 24, 2024

Tag: Marathi Poem on Zidd

poetry on ziddi in marathi

जिद्द हि कविता वाचून येईल एक नवा उत्साह

Poetry on Ziddi in Marathi जिद्द्द असेल तर अशक्य अशी कोणतीही गोष्ट या जगात नाही, फक्त प्रयत्न कसून करायची तयारी असावी, हेच चांगल्या प्रकारे या कवितेतून सांगितले आहे. जिद्द हि ...