Monday, May 20, 2024

Tag: Mourya King Bimbisara Information in Marathi

Bimbisara

मौर्य शासक बिंबीसार यांचाविषयीची माहिती 

Bimbisara Information in Marathi आपण भारतीय इतिहासात जाणतो की चंद्रगुप्त मौर्य हे मौर्य साम्राज्याचे पहीले शासक होते, ते एक उत्तम शासक व राज्यकर्ते होते. त्यांचा पुत्र बिंबीसार हा सूध्दा एक ...