Tag: New Education Policy 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020

New Education Policy 2020 भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने सन 2020 मध्ये पारंपारीक शैक्षणिक पद्धतीत काही अमुलाग्र बदल घडवत "प्रत्येकास शिक्षण'' या विचारांना धरून नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले ...