Wednesday, June 19, 2024

Tag: Prakash Amte Mahiti

Prakash Amte Information in Marathi

“डॉ. प्रकाश बाबा आमटे”

Prakash Amte Mahiti प्रकाश आमटे यांना आपण सगळेच एक समाजसेवक म्हणुन ओळखतो. त्यांनी आपलं संपुर्ण आयुष्य आदिवासींची सेवा करण्यात व्यतीत केलं आहे. ’’रेमन मॅग्सेसे पुरस्कार’’ प्राप्त बाबा आमटेंचे हे चिरंजीव ...