Monday, April 22, 2024

Tag: Pythagoras

Pythagoras

महान गणितज्ञ पायथागोरस यांचा जीवन परिचय

Pythagoras Chi Mahiti Marathi पायथागोरस हे एक महान गणितज्ञ असण्याबरोबरच एक महान तत्वज्ञानी देखील होते. ते विशेष करून ओळखले जातात,  त्यांनी केल्या असलेल्या गणित क्षेत्रातील प्रमेयांच्या शोधामुळे. पूर्ण विश्वातच त्यांची ...