Monday, April 22, 2024

Tag: Sant Bahinabai Information in Marathi

Sant Bahinabai Information in Marathi

संत बहिणाबाई यांची संपूर्ण माहिती

Sant Bahinabai Information in Marathi संत कृपा झाली इमारत फळा आली। ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया। नामा तयाचा किंकर तेणे विस्तरिले आवार। जनी जनार्दन एकनाथ स्तंभ दिला भागवत। तुका झालासे ...