Monday, April 22, 2024

Tag: Scientist Information Marathi

Edmond Halley Information in Marathi

एडमंड हॅले यांच्या विषयी संपूर्ण माहिती.

Edmond Halley Information in Marathi आपण शाळेत असताना विज्ञानात आपल्याला शिकविल्या गेले होते. एक असा धुमकेतू असतो जो ७६ वर्षातून एकदाच दिसतो तो एक धुमकेतू म्हणजे हॅले चा धुमकेतू. ७६ ...