Shubham Karoti Kalyanam Lyrics in Marathi

शुभं करोति कल्याणम मराठी

Shubham Karoti Kalyanam Shlok Lyrics आम्ही आजच्या या लेखात तुमच्यासाठी घेवून आलो आहोत संध्याकाळी म्हणावयाचा “शुभं करोति कल्याणम” श्लोक. हा श्लोक दररोज देवापुढे म्हटल्याने घरात सुख, शांती येते, चला तर पाहूया… शुभं करोति कल्याणम मराठी – Shubham Karoti Kalyanam Lyrics in Marathi शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धनसंपदा ।शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोsस्तुते ।दिव्या दिव्या दिपत्कार कानी …

शुभं करोति कल्याणम मराठी Read More »