Wednesday, April 10, 2024

Tag: Startup Story

Pulse Candy Success Story

१ रुपयांच्या कँडी ने उभी केली ३०० करोड रुपयांची कंपनी

Pulse Candy Success Story  आपण एखाद्या दुकानावर गेले आहात का? सामान विकत घेतल्यानंतर आपल्यालाही दुकानदाराने सुट्टे पैसे नसल्याने हातावर एखादी कँडी ठेवली आहे का? काही विषयच नाही, ठेवलीच असणार पण ...