Monday, April 22, 2024

Tag: Stuffed Mirchi Pakora

Stuffed Mirchi Pakora

भरवा हिरव्या मिरचीचे भजे

Stuffed Mirchi Pakora भजे पावसाळयात खायला फार आवडतात भारतीय कुटूंबात भजे बरेचदा बनवले जातात. हे फार चवदार व रूचकर असतात. चला तर मिरची पकोडा कसा बनवायचा हे जाणुन घेउया . ...