Taras Information in Marathi

तरस प्राणी माहिती मराठी

Taras Animal in Marathi कोल्हा, लांडगा वगैरेंसारखा तरस हा जंगली प्राणी होय. तरस प्राणी माहिती मराठी – Taras Information in Marathi हिंदी नाव : लकडबग्धा इंग्रजी नाव : Hyena Karan तरसाला चार पाय, दोन डोळे असतात. मानेवर लहानसर आयाळ असते. अंगावरही केस असतात. गळ्याखाली थोडे-लांब केस असतात. त्याची शेपटी केसाळ असते. तरस प्राण्याचे खाद्य – …

तरस प्राणी माहिती मराठी Read More »