Sunday, April 21, 2024

Tag: Tilgul Poli Recipe

Tilgul Poli Recipe in Marathi

प्रसिद्ध महाराष्ट्रीयन डिश तिलगुळ पोळी

Tilachi Poli आपण हे आधी खाल्ले आहे की नाही हे माहिती नाही, परंतु एकदा त्याची चव घेतल्यास पुन्हा पुन्हा ते खावेसे वाटेल, किंचित कुरकुरीत गोड तिळगुळ पोळीमध्ये वेलची आणि जायफळाची ...