Wednesday, May 22, 2024

Tag: Vitamine B information in Marathi

जीवनसत्त्व ‘ब’ ची माहिती

जीवनसत्त्व ‘ब’ ची माहिती

B Jivansatva in Marathi जीवनसत्त्व 'ब' चा गट हा पूर्ण शरीराला जगण्याची शक्ती देणारा आहे. जीवनसत्त्व 'ब' च्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक आजार उत्पन्न होतात. यामुळेच जीवनसत्त्व 'ब' चा खूप सखोल ...