Friday, July 12, 2024

Tag: Vitamine B1 information in Marathi

जीवनसत्त्व ‘ब1’ ची माहिती

जीवनसत्त्व ‘ब1’ ची माहिती

Vitamin B1 chi Mahiti जीवनसत्त्व ब१, ला सर्वसाधारणपणे थायमाईन (thiamin) असे म्हणतात. जीवनसत्त्व ब१, हा एक जीवनसत्त्व ब चा भाग आहे आणि हा सर्वांत महत्त्वाचा का आहे. जीवनसत्त्व 'ब1' ची ...