Athletics Information in Marathi

अथेलेटिक्स बद्दल संपूर्ण माहिती

Athletics Information in Marathi अथेलेटिक्स म्हणजे खेळांचा समूह. या समूहात धावणे, लांब उडी, उंच उडी, भाला फेक इ. खेळांचा समावेश होते. मानवाच्या अंगी असलेल्या मूळ गुणांची ओळख करून देणारे हे खेळ. या खेळांचे वैशिष्टय म्हणजे यांकरिता कुठलेही महागडे साधन-सामुग्रीची गरज नसते. यांपैकी बहुतांश खेळ आपण आपल्या शालेय जीवनात देखील नक्कीच खेळले असू. चला तर मग …

अथेलेटिक्स बद्दल संपूर्ण माहिती Read More »