Zebra Information in Marathi

झेब्रा या प्राण्याची माहिती

Zebra chi Mahiti झेब्रा हा जंगलात राहणारा प्राणी आहे. हा प्राणी घोड्याच्या जातीतील आहे. हा प्राणी अगदी निरुपद्रवी आहे. झेब्रा या प्राण्याची माहिती – Zebra Information in Marathi हिंदी नाव : जैब्रा इंग्रजी नाव : Zebra झेब्र्याला चार पाय असतात. त्यांच्या अंगावर उभे काळेपांढरे पट्टे असतात. झेब्र्याचे कान छोटे असतात; पण ते सतत उभे असतात. …

झेब्रा या प्राण्याची माहिती Read More »