मराठी समानार्थी शब्द

Samanarthi Shabd Marathi Mein

प्रत्येक भाषेत समानार्थी शब्दाला फार महत्व असते मग ती मराठी असो, हिंदी असो, किवां कुठलीही. म्हणूनच परीक्षेमध्ये त्या विषयावर प्रश्न विचारले जातात. आजचा हा लेख आम्ही सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींसाठी घेवून आलो आहोत. आम्हाला आशा आहे कि मराठी समानार्थी शब्द हा लेख नक्कीच उपयोगी पडेल.

मराठी समानार्थी शब्द – Samanarthi Shabd in Marathi

समानार्थी शब्द म्हणजे काय? – Synonyms Meaning in Marathi

एक असा शब्द ज्याचा अर्थ दुसर्‍या शब्दासारखाच आहे.

100 समानार्थी शब्द – Samanarthi Shabd Marathi 100

 1. अहंकार = घमेंड , गर्व
 2. अपाय = त्रास ,इजा
 3. अचल = स्थिर ,शांत ,पर्वत
 4. अवचित = एकदम
 5. अमृत = पियुष, सुधा, संजीवनी
 6. आख्यायिक = लोककथा, दंतकथा
 7. अग्नी = आग ,अनल ,पावक
 8. अरण्य = रान ,वन ,कानन ,विपिन ,जंगल
 9. अचपळ = खोडकर ,चंचल
 10. अभिनेता = नट
 11. अत्याचार = अन्याय ,जुलूम
 12. अनाथ = निराधार ,पोरका
 13. ओढाळ = उनाड ,भटका
 14. अंतरीक्ष = अवकाश
 15. अनर्थ = संकट
 16. अपघात = दुर्घटना
 17. अपेक्षाभंग = हिरमोड
 18. अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
 19. अभिनंदन = गौरव
 20. अभिमान = गर्व
 21. अवघड = कठीण
 22. अवचित = एकदम
 23. अवर्षण = दुष्काळ
 24. अविरत = सतत, अखंड
 25. अडचण = समस्या
 26. अभ्यास = सराव, परिपाठ, व्यासंग
 27. अन्न = आहार, खाद्य
 28. अग्नी = आग, अनल, विस्तव, वन्ही, अंगार, पावक, हुताशन, शिखी
 29. अना = आणि
 30. अगणित = असंख्य, अमर्याद
 31. अचल = शांत, स्थिर
 32. अचंबा = आश्चर्य, नवल
 33. अतिथी = पाहुणा
 34. अपराध = गुन्हा, दोष
 35. अपमान = मानभंग
 36. अपाय = इजा
 37. अवघड = कठीण, बिकट
 38. आरंभ = सुरुवात,प्रारंभ
 39. अही = साप, भुजंग, सर्प, व्याळ, पन्नग, फनी
 40. अश्रू = आसू
 41. अंबर = वस्त्र
 42. अंधार = काळोख, तिमीर, तम
 43. अंक = आकडा
 44. आई = माउली ,जननी , माता , जन्मदाती , माय
 45. आज्ञा = आदेश ,हुकुम
 46. आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर, आवकाश, अंतरीक्ष, व्योम, ख, अंतराळ, वियत, वितान
 47. आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
 48. आठवडा = सप्ताह
 49. आनंद = हर्ष, तोष, मोद, संतोष, प्रमोद, उल्हास, उद्धव
 50. आजारी = पीडित, रोगी

samanarthi marathi shabd

 1. आयुष्य = जीवन, हयात
 2. आतुरता = उत्सुकता
 3. आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
 4. आश्चर्य = नवल, अचंबा, विस्मय, अचरथ, आचोज
 5. आसन = बैठक
 6. आदर = मान
 7. आवाज = ध्वनी, रव
 8. आवाजमां = आवाजात
 9. आज्ञा = आदेश, हुकूम
 10. आपुलकी = जवळीकता
 11. आपत्ती = संकट
 12. आरसा = दर्पण, मुकुर, आदर्श
 13. आरंभ = सुरवात
 14. आशा = इच्छा
 15. आसक्ती = लोभ ,हव्यास
 16. आस = इच्छा ,मनीषा
 17. आळशी = कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट
 18. आशीर्वाद = शुभचिंतन
 19. ओंजळभर = अंजूरभर
 20. ओझे = वजन, भार
 21. ओटा = चौथरा
 22. ओढा = झरा, नाला
 23. ओळख = परिचय
 24. औक्षण = ओवाळणे
 25. अंग = शरीर
 26. अंघोळ = स्नान
 27. अंगण = आवार
 28. अंगार = निखारा
 29. अंतरिक्ष = अवकाश इलाज = उपाय
 30. अंगार = निखारा
 31. अंत = शेवट ,अखेर
 32. अंथरून = शय्या ,बिछाना
 33. अंधार = तिमिर ,काळोख ,तम
 34. इंद्र = सुरेंद्र, नाकेश, वसाव, सहस्त्राक्ष, वज्रपाणी, देवेंद्र
 35. इहलोक = मृत्युलोक
 36. ईर्षा = चुरस
 37. इच्छा = आकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा, लिप्सा, अपेक्षा
 38. ईश्वर = देव, ईश, निर्जर, परमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश
 39. इनाम = बक्षीस
 40. इशारा = सूचना ,खुण
 41. उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
 42. उपसंहार = सारांश
 43. उक्ती = वचन
 44. उशीर = विलंब
 45. उपेक्षा = हेळसांड
 46. उठावाची = उठायची
 47. उस = इक्षु
 48. ऊर्जा = शक्ती
 49. उपद्रव = त्रास ,छळ
 50. उत्कर्ष = भरभराट ,प्रगती ,विकास

50 समानार्थी शब्द – Samanarthi Shabd Marathi 50

 1. उदास = दुखी, खिन्न
 2. उपवन = बगीचा , बाग , उद्यान ,वाटिका
 3. उदर = पोट
 4. उणीव = कमतरता ,न्यन ,न्यूनता
 5. उंदीर = मूषक
 6. उदरनिर्वाह = चरितार्थ ,उपजीविका ,योगक्षेम, उदरपोषण
 7. उपदेश = सल्ला
 8. उस्ताह = हुरूप
 9. ॠण = कर्ज
 10. ॠतू = मोसम
 11. ऋषी = तपस्वी ,मुनी
 12. ऋषी = तपस्वी, मुनी, साधू, तापस
 13. ऐट = रुबाब, डौल
 14. एकजूट = एकी ,ऐक्य , एकता
 15. ऐश्वर्य= वैभव ,श्रीमंती
 16. कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
 17. कठीण = अवघड
 18. कविता = काव्य, पद्य
 19. करमणूक = मनोरंजन
 20. कनक = सोने
 21. कमळ = पंकज, अंबुज, नलिनी, अळत, पद्म, सरोज, अंभोज, अरविंद, राजीव, अब्ज
 22. कपाळ = ललाट, भाल, कपोल, निढळ, अलिक
 23. कष्ट = श्रम, मेहनत
 24. कंजूष = कृपण
 25. काम = कार्य, काज
 26. कपाळ = भाल ,ललाट ,निढळ ,कपोल
 27. क्रीडा = लीला ,खेळ ,मौज ,विहार
 28. कनक = सुवर्ण ,कांचन ,सोने
 29. कुरूप = विरूप ,विद्रूप
 30. कासव = कूर्म
 31. कोरडा = शुष्क,रखरखीत
 32. काळजी = चिंता ,फिकीर ,विवंचना
 33. काठ = किनारा, तीर, तट
 34. काळ = समय, वेळ, अवधी
 35. कावळा = काक, एकाक्ष, वायस
 36. कालांतराने = दिसामासा
 37. कासव = कूर्म, कामट, कमठ, कच्छप, कच्छ
 38. किमया = जादू
 39. किळस = घृणा , तिटकारा
 40. कार्य = काम
 41. कार्यक्षम = कुशल, दक्ष, निपुण, हुशार
 42. कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
 43. कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
 44. कुतूहल = उत्सुकता
 45. कुटुंब = परिवार
 46. कुशल = हुशार, तरबेज
 47. कुत्रा = श्वान
 48. कुटी = झोपडी
 49. कुचंबणा = घुसमट
 50. कोवळीक = कोमलता

Synonyms Word in Marathi 100

 1. कोठार = भांडार
 2. कोळिष्टक = जळमट
 3. कटी = कंबर
 4. कान = कर्ण , स्रोत
 5. कठोर = निर्दय , निष्टुर
 6. कमल = पंकज , राजीव ,पदम ,अंबुज ,सरोज ,नीरज ,कौमोदिनी
 7. काष्ठ = लाकूड
 8. किल्ला = गड ,तट ,दुर्ग
 9. कृपण = कंजूस ,चिक्कू
 10. कृश = अशक्त ,हडकुळा
 11. कान = श्रवण , कर्ण
 12. किमया = चमत्कार ,जादू
 13. कुटी = झोपडी
 14. कला = कसब ,कौशल्य
 15. कीर्ती = लौकिक ,ख्याती ,प्रसिद्धी
 16. क्लुप्ती = युक्ती ,कल्पना ,शक्कल
 17. कलागत = भांडण ,वैर
 18. कलंक = डाग ,बट्टा ,ठपका ,काळिमा
 19. कठीण = क्लिष्ट ,दुर्बोध
 20. कंटाळा = विट ,उबग ,शिसाई
 21. खडक = दगड ,पाषा
 22. खण = कप्पा
 23. खल = नीच, दुष्ट, दुर्जन
 24. खडक = मोठा दगड, पाषाण
 25. खग = पक्षी, विहंग, व्दिज, अंडज, शकुन्त
 26. खड्ग = तलवार
 27. खरेपणा = न्यायनीती
 28. ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
 29. खात्री = विश्वास
 30. खाली जाणे = अधोगती
 31. खाटा करणे = आंबवणे
 32. खिडकी = गवाक्ष
 33. खेडे = गाव, ग्राम
 34. खोड्या = चेष्टा, मस्करी
 35. खग = विहंग ,अंडज ,द्वीज ,पक्षी
 36. खंत = खेद ,दु:खं
 37. खांब = स्तंभ
 38. खजिना = तिजोरी ,भांडार
 39. खाचा = भेगा ,चिरा
 40. खटाटोप = प्रयत्न ,मेहनत ,धडपड
 41. गरज = आवश्यकता
 42. गरवार = गर्भवती
 43. गवत = तृण
 44. गरुड = खगेंद्र, खगेश्वर, तार्क्ष्य, वैनतेय
 45. गणपती = लंम्बोदर, गजानन, हेरंब, लक्षप्रद, निधी, धरणीधर, वक्रतुंड
 46. गर्व = अहंकार
 47. गाय = धेनू, गोमाता
 48. गाणे = गीत, गान
 49. गंमत = मौज, मजा
 50. गंध = वास, दरवळ, परिमळ

Samanarthi Marathi Shabd

 1. ग्रंथ = पुस्तक
 2. गाव = ग्राम, खेडे
 3. गाजावाजा झाला = कीर्ती पसरली
 4. गुन्हा = अपराध
 5. गुलामी = दास्य
 6. गोड = मधुर
 7. गोणी = पोते
 8. गोष्ट = कहाणी, कथा
 9. गौरव = सन्मान, सत्कार
 10. ग्राहक = गिऱ्हाईक
 11. गाणे = गीत
 12. गवगवा = वाच्यता ,बोभाता
 13. गुहा = गुफा
 14. गर्विष्ठ = घमेंखोर ,अहंमन्य
 15. गृह = निवास ,सदन ,आलय
 16. गणपती = गजानन , लंबोधर, विनायक, एकदंत, गौरीसूद, गौरीनंदन, विघ्नहर्ता, प्रथमेश
 17. घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय, भवन, निवास, धाम, घृह
 18. घरटे = खोपा
 19. घागर = घडा, मडके
 20. घोडा = अश्व, हय, वारू, तुरंग, वाजी
 21. घोयका = घोळका, जमाव
 22. चव = रुची, गोडी
 23. चरण = पाय, पाऊल
 24. चरितार्थ = उदरनिर्वाह
 25. चक्र = चाक
 26. चऱ्हाट = दोरखंड
 27. चर्चा = वाटाघाटी ,उहापोह
 28. चाक = चक्र
 29. चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम
 30. चांदणे = कौमुदी, चंद्रप्रकाश, चंद्रिका, ज्योत्स्ना
 31. चिंता = काळजी
 32. चिडीचूप = शांत
 33. चिमुरडी = लहान
 34. चूक = दोष
 35. चौकशी = विचारपूस
 36. चेहरा = वदन ,आनन ,तोंड ,मुख, वंदन
 37. चौफेर = सर्वत्र ,चहूकडे ,भोवताली
 38. छंद = नाद, आवड
 39. छान = सुरेख, सुंदर
 40. छिद्र = भोक
 41. छद = सर्वत्र ,चहूकडे ,भोवताली
 42. छडा = तपास ,शोध
 43. छबी = सौंदर्य
 44. जग = दुनिया, विश्व
 45. जत्रा = मेळा
 46. जन = लोक, जनता
 47. जमीन = भूमी, धरती, भुई
 48. जंगल = रान
 49. ज्यातात = जात्यात
 50. जीव = प्राण

Samanarthi Shabd Marathi Mein

 1. जीभ = रसना ,जीव्हा
 2. जीवन = आयुष्य, हयात
 3. जरब = दरारा, वचक ,धाक
 4. जमीन = भू ,धारा ,धरणी ,भुई
 5. जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय
 6. जरा = म्हातारपण
 7. जयघोष = जयजयकार
 8. जिज्ञस = पधार्थ
 9. जखम = इजा ,व्रण
 10. जीर्ण = जुने
 11. जिव्हाळा = प्रेम ,माया ,ममता
 12. झाड = वृक्ष, तरू, पादप, द्रूप, गुल्म, अगम, विटप, शाखी
 13. झोपडी = कुटीर, खोप
 14. झोप = निद्रा
 15. झाड = वृक्ष ,तरू
 16. झोका = झुला, हिंदोळा
 17. झेंडा = ध्वज, निशाण, पताका
 18. झुंझुरका = पहाटेस
 19. झुंबड = गर्दी
 20. झांजर = पहाट
 21. टंचाई = कमतरता
 22. टुमदार = रम्य
 23. टेकडी = हुकडी
 24. ठग = चोर, लुटारू
 25. ठिकाण = स्थान
 26. ठसा = खूण
 27. ठेकेदार = कंत्राटदार ,मक्तेदारी
 28. डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर, माथा,
 29. डोळा = नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्ष, आवळू, अंबक
 30. डोंगर = पर्वत, गिरी
 31. डोल = तोरा, ऐट
 32. ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन
 33. ढीग = रास
 34. तक्रार = गाऱ्हाणे
 35. तलाव = तडाग, सरोवर, कासार, सारस, तटाक, तळे,
 36. तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
 37. तलाव = सारस ,तटाक ,तळे ,कासार
 38. तरुण = जवान ,युवक
 39. तंदूस्त = निरोगी
 40. तहान = लालसा ,तृषा
 41. तारे = तारका ,चांदण्या ,नक्षत्र
 42. तारू = जहाज ,गलबत
 43. तालीम = व्यायामशाळा
 44. तृण = गवत
 45. तळ = स्थान ,ठिकाण
 46. त्वचा = कातडी
 47. तारण = रक्षण
 48. तुषार = थेंब ,दहिवर
 49. तृप्ती = संतोष ,समाधान
 50. ताणीस्नी = ताणून

Marathi Synonyms

 1. ताल = ठेका
 2. तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
 3. तुलना = साम्य
 4. तोंड = तुंड, वक्र, आनन, वदन, मुख
 5. तृषा = तहान ,लालसा
 6. थकवा = शिणवटा ,शीण
 7. थट्टा = मस्करी, चेष्टा
 8. थोबाड = गालपट
 9. थवा = घोळका ,गट ,चमू ,समुदाय, समूह
 10. थंड = शीत ,गार ,शीतल
 11. दगड = पाषाण, खडक
 12. दरवाजा = दार, कवाड
 13. दाम = पैसा
 14. दृश्य = देखावा
 15. दृढता = मजबुती
 16. दिवस = दिन, वार, वासर
 17. दिवा = दीप, दीपक
 18. दूध = दुग्ध, पय, क्षिर
 19. द्वेष = मत्सर, हेवा
 20. देव = ईश्वर, विधाता, परमेश्वर ,सूर ,ईश
 21. देह = तनु, तन, काया, वपू, शरीर
 22. देश = राष्ट्र
 23. देखावा = दृश्य
 24. देखत = बघत, पाहत
 25. दार = दरवाजा
 26. दारिद्र्य = गरिबी
 27. दौलत = संपत्ती, धन
 28. दुर्धर = कठीण ,अवघड ,गहन
 29. दुर्दशा = दुरवस्था ,दुस्थिती
 30. दैन्य = दारिद्र्य
 31. द्रव्य = पैसा
 32. दुजाभाव = भेदभाव
 33. दुनिया = जग ,विश्व
 34. दुजा = दुसरा
 35. दया = करून
 36. दात = दंत ,रदन
 37. दंडवत = नमस्कार, प्रणाम
 38. दीन = गरीब
 39. दागिना = अलंकार ,भूषण
 40. दागिना = अलंकार, आभूषण
 41. दैत्य = दानव, राक्षस ,असुर
 42. दगड = खडक, पाषाण
 43. दुध = पय, क्षीर ,दुग्ध
 44. दानव = असुर, राक्षस ,दैत्य
 45. दास = सेवक, गुलाम, किंकर, नोकर
 46. दारिद्र्य = रंक, गरीब, निर्धन
 47. दैव = नशीब, प्रारब्ध
 48. दंड = शासन, शिक्षा
 49. धरणी = पृथ्वी, धरती, मही, वसुधा,वसुंधरा , भूमी, धरित्र , जमीन, भू
 50. धनुष = चाप, धून, कोदंडा, तीरकमठा

समानार्थी शब्द – Synonyms in Marathi

 1. धन = संपत्ती ,संपदा ,वित्त, संपती , द्रव्य
 2. धवल = पांढरे ,शुभ्र
 3. ध्वनी = आवाज, रव
 4. ध्वज = निशाण ,झेंडा
 5. नीच = तुच्छ , चांडाळ , अधम
 6. नदी = सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी
 7. नजर = दृष्टी
 8. नवरा =भ्रतार, वल्लभ, पती, कांत, नाथ, दादला, धव, अम्बुला, कवेश
 9. नक्कल = प्रतिकृती
 10. नमस्कार = वंदन, नमन
 11. नातेवाईक = नातलग
 12. नाच = नृत्य
 13. निश्चय = निर्धार
 14. निर्धार = निश्चय
 15. नियम = पद्धत
 16. निष्ठा = श्रद्धा
 17. नृत्य = नाच
 18. नोकर = सेवक
 19. निर्मळ = स्वच्छ ,निष्कलंक , विमल
 20. निर्झर = झरा
 21. निर्जल = ओसाड
 22. नाथ = धनी, स्वामी
 23. नारळ = श्रीफळ ,नारिकेल
 24. नवनीत = लोणी
 25. नदी = सरिता ,तरंगिणी
 26. नमस्कार = प्रणाम ,प्रतिपात ,नमन ,अभिवादन
 27. नारी = वनिता ,ललना ,स्री
 28. नर = पुरुष
 29. नारळ = श्रीफळ
 30. नीच = तुच्छ ,अधम
 31. निर्जल = ओसाड
 32. नजराणा = भेट ,उपहार
 33. नगर = शहर ,पूर , पुरी
 34. नौदल = आरमार
 35. नेता = नायक, पुढारी
 36. न्हौतं = नव्हते
 37. परिश्रम = कष्ट, मेहनत
 38. पती = नवरा, वर
 39. पत्र = टपाल
 40. पहाट = उषा
 41. परीक्षा = कसोटी
 42. पर्वा = चिंता, काळजी
 43. पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल, शैल, अद्री
 44. पक्षी = पाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज
 45. पाडा = आदीवासींची १०-१५ घरांची वस्ती
 46. प्रकाश = उजेड
 47. प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
 48. प्रवासी = वाटसरू, पांथस्थ, मार्गिक
 49. प्रजा = लोक
 50. प्रत – नक्कल

Marathi Words Synonyms

 1. पत्नी = बायको, अम्बुला, अस्तुरी, अर्धागी, भार्या, कांता, दारा, जाया, सहधर्मचारिणी
 2. पोपट = शुक , राघू ,रावा ,कीर ,
 3. पारंगत = निपुण ,तरबेज
 4. परिमल = सुवास ,सुगंध
 5. पर्वत = नगर ,गिरी ,शेल ,अचल ,अद्री
 6. पाळत = पहारा
 7. पान = पर्ण ,पत्र ,पल्लव
 8. परेड = कवायत
 9. पगडा = प्रभाव
 10. पंक = चिखल
 11. पंक्ती = राग , ओळ ,पंगत
 12. पंडित = शास्री ,विद्वान ,बुद्धिमान
 13. प्रदेश = प्रांत
 14. प्रवास = यात्रा
 15. प्राण = जीव
 16. पान = पत्र, पत्ता, पर्ण
 17. पंडिता = विदुषी
 18. फुशारकी = वल्गना ,प्रौढी ,बढाई
 19. पैजण = नुपूर
 20. प्रासाद = वाडा
 21. पाखरू = पक्षी
 22. पाऊल = पाय, चरण
 23. पाऊलवाट = पायवाट
 24. प्रार्थना = स्तवन
 25. प्रामाणिकपणा = इमानदारी
 26. प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ
 27. प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
 28. प्रोत्साहन = उत्तेजन
 29. प्राचीन = पुरातन ,जुनाट
 30. प्रतिक = चिन्ह, खुण
 31. प्रपंच = संसार
 32. प्रजा = लोक ,रयत ,जनता
 33. प्रकाश = उजेड ,तेज
 34. प्रताप = पराक्रम
 35. प्रात:काळ = सकाळ ,उषा ,पहाट
 36. प्रेम = माया ,लोभ ,स्नेह
 37. प्रहर = वेळ
 38. फरक = भेद ,भिनता
 39. पाऊस = वर्षा, पर्जन्य
 40. पांढरा = श्वेत , शुभ्र ,धवल
 41. पाणी = जल, नीर, तोय, उदक, जीवन, सलिल, पय, अंबू, अंभ, वारी
 42. पती = दादला ,नवरा ,भ्रतार
 43. पुण्य = सत्कर्म , सुकृत श्रेयस
 44. प्रवीण = निपुण ,कुशल
 45. पिशवी = थैली
 46. पुस्तक = ग्रंथ
 47. पुतळा = प्रतिमा, बाहुले
 48. पुरातन = प्राचीन
 49. पुंजा = पूजन
 50. पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा, धरा, भुमी, धरित्री, मही, अवनी, भू, क्षमा, उरबी, कुंभिनी, मेदिनी, विश्वंभरा, क्षिती

Similar Words in Marathi

 1. फलक = फळा
 2. फांदी शाखा
 3. फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम
 4. बदल = फेरफार, कलाटणी
 5. बर्फ = हिम
 6. बहीण = भगिनी
 7. बाल्य = लहानपन
 8. बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
 9. बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
 10. बासरी = पावा
 11. बेत = योजना
 12. बाळ = बालक
 13. बादशाहा = सम्राट
 14. बुद्धी = मती ,अक्कल
 15. ब्राम्हण = विप्र
 16. ब्रीद = बाणा
 17. बैल = वृषभ ,पोळ ,खोंड
 18. बेढब = बेडोल
 19. बेडूक = मंडूक
 20. बाप = वडील , पिता , जनक , तात,जन्मदाता
 21. बंधन = निर्बंध , मर्यादा
 22. बेत = योजना
 23. बक = बगळा
 24. बाण = तीर ,शर
 25. बहिण = भगिनी
 26. बहर = हंगाम ,सुगी
 27. ब्रीद = बाणा ,प्रतिष्टा
 28. बंधू = भाऊ
 29. भरारी = झेप, उड्डाण
 30. भव्य = टोलेजंग
 31. भुंगा = भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुकर
 32. भाट = स्तुतिपाठक
 33. भारती = भाषा, वैखरी
 34. भांडण = तंटा
 35. भाळ = कपाळ
 36. भाऊ = बंधू, सहोदर, भ्राता
 37. भेसळ = मिलावट
 38. भेदभाव = फरक
 39. भोजन = जेवण
 40. भोंग = खोपटे, झोपडी
 41. भरवसा = विश्वास , खात्री
 42. भाऊबंद = नातेवाईक ,आप्त ,सोयरे
 43. भाव = किंमत
 44. भार = ओझे
 45. भान = जागृती ,ध्यान
 46. भूषण = अभिमान ,मोठेपणा
 47. भित्रा = भीरु, भ्याड ,भेकड
 48. भांडण = झगडा ,तंटा ,कलह
 49. मनोरंजन = करमणूक
 50. मदत = साहाय्य

Marathi Samanarthi Words

 1. ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
 2. मन = चित्त, अंतःकरण
 3. मजूर = कामगार
 4. महिना = मास
 5. महिला = स्त्री, बाई, ललना
 6. मजूर = कामगार
 7. मस्तक = डोके, शीर, माथा
 8. मानवता = माणुसकी
 9. मान = गळा
 10. मंगल = पवित्र
 11. मंदिर = देऊळ, देवालय
 12. मंदपणा = मंडपाच्या
 13. मंडपामां = मंडपामध्ये
 14. मार्ग = रस्ता, वाट
 15. म्होरक्या = पुढारी, नेता
 16. मोहाची फुले = मोवा
 17. मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी, साथीदार, स्नेही
 18. मिष्टान्न = गोडधोड
 19. मद्यपान स्पर्धा = सुरापान ,अहमहमिका ,चढाओढ
 20. मुलगा = पुत्र, सुत, तनय, नंदन, तनुत, लेक
 21. मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन
 22. मुख = तोंड, चेहरा
 23. मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा
 24. मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम
 25. मैत्री = दोस्ती
 26. मौज = मजा, गंमत
 27. मुलगी = सुता,पुत्री,तनया,दुहिता,कन्या,लेक,तनुजा, नंदिनी, आत्मजा
 28. मुलामा = लेप
 29. मासा = मीन ,मत्च्य
 30. माणूस = मानव ,नर मनुष्य ,मनुज
 31. मोहिनी = भुरळ
 32. मोकाट = मोकळा
 33. मेंढा = मेष
 34. मजा = गमंत ,मौज
 35. मत्सर = द्वेष ,असूया
 36. मुद्रा = शिक्का
 37. महिमा = थोरवी ,मोठेपणा ,महात्म्य
 38. मनसुबा = बेत ,विचार
 39. मलूल = निस्तेज ,खिन्न
 40. मंदिर = देऊळ,देवालय
 41. मोर = मयूर ,केकी
 42. मित्र = सखा ,सवंगडी ,स्नेही
 43. मन = चित्त ,मानस ,अंत:करण
 44. मध = मकरंद
 45. यश = सफलता
 46. युक्ती = विचार, शक्कल
 47. युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
 48. येतवरी = येईपर्यंत
 49. योद्धा = लढवय्या
 50. यातन = दु:ख ,वेदना

योग्य समानार्थी शब्द मराठी

 1. याचक = भिकारी
 2. युवती = तरुणी
 3. यान = अंतराळयान
 4. युगुल = जोडी,द्वय
 5. युद्ध = लढाई ,समर ,संग्राम, रन
 6. यज्ञ = होम ,याग
 7. रोग = विकार ,व्याधी
 8. रुबाब = दिमाख ,ऐट ,डोल
 9. लक्ष्मी = रमा, स्री
 10. रक्त = रुधिर
 11. रणांगण = रणभूमी, समरांगण
 12. राग = क्रोध, संताप, चीड
 13. राष्ट्र = देश
 14. रांग = ओळ
 15. रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन
 16. रूप = सौंदर्य
 17. रुबाब = ऐट, तोरा
 18. रक्षणकर्ता = वाली ,त्राता
 19. रेखीव = सुंदर, सुबक
 20. रस्ता = वाट ,मार्ग ,पथक ,सडक
 21. राक्षस = देत्य ,दानव असुर
 22. रंक = गरीब
 23. रक्ष = कोरडे ,निरस
 24. रात्र = निशा ,रजनी ,यामिनी ,रात
 25. राजा = नृप ,भूप ,नरेश ,भूपती , भूपाळ, महिपती, राणा, राया
 26. रहष्य = मर्म ,गूढ
 27. राग = क्रोध ,रोष ,संताप ,त्वेष ,कोप
 28. रजनी = निशा ,रात्र
 29. लग्न = विवाह, परिणय
 30. लाट = लहर
 31. लाज = शरम,
 32. लोभ = हाव
 33. लोटके = मडके
 34. लावण्य = सौंदर्य
 35. लाडका = आवडता
 36. लांज = शरम ,भीड
 37. लढाई = लढा ,झुंज ,संघर्ष
 38. लढा = संग्राम ,झुंझ,संगर्ष
 39. वरचा = वद्राचा
 40. वडील = पिता
 41. वस्त्र = कपडा
 42. विश्वासघात = दगाबाजी , बेईमान
 43. वेदना = कळ , शूळ
 44. वेश्या = वारांगना
 45. वद्रा = वर
 46. वस्र = वसन
 47. वाघ = शार्दुल ,व्याघ्र
 48. विद्वान = पंडित, निष्णात
 49. वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
 50. वाट = मार्ग, रस्ता

Marathi Samanarthi Shabd

 1. वाद्य = वाजप
 2. वातावरण = रागरंग
 3. वेग = गती
 4. वेळ = समय, प्रहर
 5. वेळू = बांबू
 6. वेश = सोशाख
 7. वेदना = यातना
 8. विश्रांती = विसावा, आराम
 9. वितरण = वाटप, वाटणी
 10. विद्या = ज्ञान
 11. विनंती = विनवणी
 12. विरोध = प्रतिकार, विसंगती
 13. विसावा = विश्रांती, आराम
 14. विश्व = जग, दुनिया
 15. वीज = विद्युर, सौदामिनी
 16. वृत्ती = स्वभाव
 17. वृद्ध = म्हातारा
 18. वैराण = ओसाड, भकास, उजाड
 19. वैरी = शत्रू, दुष्मन
 20. वैषम्य = विषाद
 21. वासना = इच्छा
 22. वाली = रक्षणकर्ता
 23. वायदा = करार
 24. विलंब = उशीर
 25. विद्रूप = कुरूप
 26. विनय = नम्रता
 27. विशाल = विस्तृत ,विस्तीर्ण
 28. व्याकूळ = दु:खी
 29. विषण्ण = कष्टी, खिन्न
 30. विलग = सुटे ,अलग
 31. व्यथा = दु:ख
 32. वेश -पोशाख
 33. वादविवाद = भांडण
 34. विनवणी = विनंती
 35. वरदान = देणगी , श्रेष्टदान
 36. वर्षा = पाऊस ,पावसाळा
 37. वर = नवरा ,पती,भ्तार
 38. वारा = अनिल ,समीर ,मरुत
 39. वचक = धाक ,दरारा
 40. वस्त = बालक ,वासरू
 41. वीज = बिजली ,सौदामिनी ,चपला ,चंचला ,विदूत ,तडिता,विदुल्लाता
 42. वेल = लता ,लतिका
 43. व्यवसाय = धंदा
 44. व्याख्यान = भाषण
 45. शेतकरी = कृषिक ,कृषीवल
 46. शिकार = पारध ,मृगया
 47. शिकारी = व्याध ,पारधी
 48. शुसृषा = सेवा ,परिचर्या
 49. शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग
 50. शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ

marathi synonyms words list

 1. शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस
 2. शहर = नगर
 3. शंकर = चंद्रचूड
 4. श्वापद = जनावर
 5. शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक
 6. शाळा = विद्यालय
 7. शंका = संशय ,किंतु
 8. शाळुंका = शिविलिंग
 9. शेत = शिवार, वावर, क्षेत्र
 10. शिवार = शेत, वावर
 11. शीण = थकवा
 12. शील = चारित्र्य
 13. शीतल = थंड, गार
 14. शिक्षा = दंड, शासन
 15. श्रम = कष्ट, मेहनत
 16. सकाळ = प्रभात, उष:काल
 17. सचोटी = खरेपणा
 18. सफाई = स्वच्छता
 19. सवलत = सूट
 20. सजा = शिक्षा
 21. सन्मान = आदर
 22. सांगत = म्हणत
 23. संकट = आपत्ती
 24. संधी = मोका
 25. संत = सज्जन, साधू
 26. संपत्ती = धन, दौलत, संपदा
 27. संडास = पायखाना
 28. सासरा = श्वशुर
 29. स्तन = उरोज
 30. सायंकाळ = संध्याकाळ
 31. सावली = छाया
 32. साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
 33. स्तुती = प्रशंसा
 34. स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
 35. स्थान = ठिकाण, वास, ठाव
 36. स्त्री = बाई, महिला, ललना
 37. संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
 38. स्फूर्ती = प्रेरणा
 39. स्वच्छता = झाडलोट
 40. सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ
 41. सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
 42. सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, दर्या, अर्णव
 43. सावली = छाया
 44. सकल = अखिल ,समस्त
 45. समाप्ती = पूर्ती ,सांगता ,अंत
 46. सह्याद्री = सह्यगिरी
 47. सेनापती = सेनानी ,सेनानायक
 48. स्थिती = दशा ,अवस्ता
 49. समुद्र = सागर ,रत्नाकर
 50. सोपा = सुगम ,सुकर ,सुलभ

synonyms word in Marathi

 1. सारांश = डाग ,बट्टा ,ठपका ,काळिमा
 2. सामर्थ्य = शक्ती, बळ
 3. साहित्य = लिखाण
 4. सेवा = शुश्रूषा
 5. सिनेमा = चित्रपट, बोलपट
 6. सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज
 7. सीग = शीग
 8. सुविधा = सोय
 9. सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ
 10. सूत = धागा, दोरा
 11. सूर = स्वर
 12. समन्वय = मेळ ,मिलाफ
 13. सावध = दक्ष ,जागरूक
 14. सुगंध = सुवास ,परिमल
 15. सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता, मित्र, अरुण, भानू, आदित्य
 16. सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम, कनक
 17. सोहळा = समारंभ
 18. हद्द = सीमा, शीव
 19. हत्ती = गज, पिलू, सारंग, कुंजर
 20. हर्दमच्यावानी = नेहमीप्रमाणे
 21. हल्ला = चढाई
 22. हळू चालणे = मंदगती
 23. र्हायणं = राहिले
 24. र्हास = हानी
 25. हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा
 26. हात = हस्त, कर, बाहू
 27. हाक = साद
 28. हारीच = एकत्र
 29. हित = कल्याण
 30. हिंमत = धैर्य
 31. हुकूमत = अधिकार
 32. हुरूप = उत्साह
 33. हुबेहूब = तंतोतंत
 34. हुभा = उभा
 35. हेका = हट्ट, आग्रह
 36. हेवा = असूया ,इर्षा ,मस्तर
 37. म्हण = लोकोक्ती
 38. म्हातारपन = जरा ,वार्धक्य
 39. हकालपट्टी = उचलबांगडी ,उच्चाटन ,अर्धचंद्र
 40. हुंडा = वरदक्षिणा
 41. क्षमा = माफी
 42. ज्ञाता = ज्ञानी ,सुख ,तज्ञ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top