Grandmother Quotes in Marathi

आजीविषयी काही सुंदर कोट्स, थॉट्स

Grandmother Quotes in Marathi आपण कधी लहानपणी आजीच्या घरी गेलात का गेले असणार तर आपल्याला नक्की माहिती असेल आजी आपल्या नातवंडांवर किती प्रेम करत असते, काही जन तर आजीच्या घरी जाण्यापूर्वी सुकलेले असतात पण परत येताना तेच ओळखायला सुद्धा येत नाहीत, कारण आजीचे घर म्हटले कि आपल्याला कशाचीच उणीव भासू देत नाही खाण्या-पिण्या पासून आपली …

आजीविषयी काही सुंदर कोट्स, थॉट्स Read More »