Tag: Aatmvishwas Quotes

Confidence Quotes

आत्मविश्वास वर मराठी सुविचार

Confidence Quotes आत्मविश्वास अशी गोष्ट आहे जी अशक्य गोष्टीला सुद्धा शक्य करण्याची ताकद ठेवते, फक्त स्वतःवर आत्मविश्वास हवा, जसे लहान मुलाला आईच्या दुधाची आवश्यकता असते, एखाद्या रोपट्याला जगण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता ...