Wednesday, April 10, 2024

Tag: Air Pollution slogans in Marathi

Air Pollution slogans In Marathi

वायू प्रदूषणा विषयी काही घोषवाक्ये

Vayu Pradushan Ghosh Vakya वातावरण दुषित होणे म्हणजेच प्रदूषण होय. मग ते मानवाच्या हातून होणाऱ्या क्रियांच्या द्वारा होवो कि नैसर्गिक रित्या होवो त्याला प्रदूषणच म्हणता येईल. प्रदूषणाचे काही प्रकार पडतात. ...