Andhashraddha Nirmulan

अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काही घोषवाक्ये 

Andhashraddha Nirmulan Ghosh Vakya श्रद्धा असावी पण अंधश्रद्धा नाही. आपली श्रद्धा असेल तर अशक्य वाटणारे कार्यही शक्य होऊन जाते, पण तेच जर अंधश्रद्धा असेल तर शक्य असणारे काम सुद्धा अशक्य वाटते. म्हणून श्रद्धा ठेवा, अंधश्रद्धा नाही. समाजाच्या मनामध्ये असलेल्या भीतीचा काही लोक फायदा घेतात, आणि ते लोक त्यावर स्वतःची भाकरी सुद्धा शेकतात. तर आपण अश्या …

अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काही घोषवाक्ये  Read More »