Vitamin B12 information in Marathi

जीवनसत्त्व ‘ब12’ ची माहिती

B12 Vitamin in Marathi जीवनसत्त्व ‘ब12’ ची माहिती – Vitamin B12 information in Marathi इंग्रजी नाव : Vitamin B12. मिळणारे अन्न-घटक – Vitamin B12 Foods in Marathi दूध, बकऱ्याची कलेजी, चीज, बकऱ्याचे मटण, कोंबडीचे मटण, अंडी. जीवनसत्त्व ब12 मुळे शरीरास उपयोग – Vitamin B12 Benefits in Marathi केस गळत नाही. स्नायूंना बळकटी देते. हाडे मजबूत …

जीवनसत्त्व ‘ब12’ ची माहिती Read More »