Wednesday, June 19, 2024

Tag: Babar Received Invitation to visit India

Babar History in Marathi

 मुगल वंशाचा महान योद्धा बाबर चा इतिहास

Babar Marathi Mahiti भारतावर जवळ-जवळ 300 वर्ष मोगलांची सत्ता होती, या दरम्यान मोगल साम्राज्याचे अनेक महान आणि परमवीर योद्धा आले ज्यांचे वर्णन भारतीय इतिहासात आपल्याला पहायला मिळते. परंतु मुगल वंशाचा ...