Saturday, June 22, 2024

Tag: Benefits of Jamun

Jambhul Information in Marathi

जांभूळ फळाची संपूर्ण माहिती

Java Plum Fruit “जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोल कुणाचा वाजतो " हे गाणे ओढांवर अलगद येते, जेव्हा मार्केट मध्ये आपल्याला जांभूळ विकायला आलेली असतात. आणि सहजच त्यांच्या कडे आपले मन वळते. ...