Friday, April 19, 2024

Tag: Dr Panjabrao Deshmukh Mahiti

Panjabrao Deshmukh Information in Marathi

पंजाबराव देशमुख एक महान व्यक्तिमत्व

Dr. Panjabrao Deshmukh तु ज्ञानाचे गाणे भाऊ, तू सूर्याची भाषा तमोयुगाला उजळून गेल्या तव किरणांच्या रेषा पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख या महान व्यक्तिमत्वाने हिमालयाच्या उंचीचे कार्य करून ठेवले आहे. आज ...