Friday, July 12, 2024

Tag: Effects of Population

Loksankhya Ghosh Vakya

लोकसंख्या वाढ याविषयीची घोषवाक्ये

Population Slogans लोकसंख्या वाढ ही आपल्या देशातील सर्वात मोठी समस्यां बनत चाली आहे. दिवसांदिवस यात वाढ होतचं आहे, यामुळे आपल्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेळीच यावर योग्य पर्याय ...