Saturday, May 25, 2024

Tag: Ego Quotes In Marathi.

Ego Kills Relationships Quotes

अहंकार (Ego) वर काही कोट्स आणि स्टेटस

Ego Quotes Marathi अहंकार खूप वाईट गोष्ट आहे, जेव्हा कोणालाही अहंकार झालेला असतो तेव्हा ती व्यक्ती कोणाचीही गोष्ट कानावर घेत नाही, म्हणजेच अहंकार माणसाला आंधळा बनवत असतो, नात्यांना तोडण्याचे काम ...