Tuesday, July 9, 2024

Tag: English Speaking in Marathi

English Speaking tips in Marathi

“इंग्रजी बोलण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स”

English Speaking Tips आजच्या व्यावहारिक जीवनासाठी इंग्रजी भाषा येणे खूप आवश्यक झाले आहे. मराठी हि आपल्या ओठाची भाषा असली तरी इंग्रजी हि पोटाची भाषा झालेली आहे, बरेच ठिकाणी आपण इंटरव्युव ...