Friday, July 12, 2024

Tag: FAQ About Vala Plant

Vala Plant

वाळ्याची माहिती आणि फायदे

Vala Plant आपल्याला सर्वांना परिचित व उन्हाळ्यात हवीशी वाटणारी वनस्पती म्हणजे वाळा होय, वाळा या वनस्पतीमुळे शरीरातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. तसेच हे वाळा माठात टाकल्याने पानी थंड आणि ...