Wednesday, April 10, 2024

Tag: Hanuman Aarti

Hanuman Aarti in Marathi

हनुमंताची आरती

Hanuman Aarti in Marathi राम भक्त हनुमान यांना या भूलोकावर अनेक नावांनी संबोधलं जाते. तसचं, त्यांच्या जन्माबद्दल अनेक पौराणिक कथा देखील प्रचलित आहेत. संकट मोचन असल्यामुळे हनुमानजी यांची अनेक भक्त ...