Sunday, June 16, 2024

Tag: Khajur in Marathi

Khajur in Marathi

खजुराच्या झाडाची संपूर्ण माहिती

Date Tree Information in Marathi आपल्या परिसरात अनेक प्रकारची झाडे असतात. आपण दररोज पौष्टिक फळे खात असतो. त्यांच्या बिया आपल्या परिसरात पडल्या, की, त्यांची रोपे उगवतात. त्यांपैकी एक झाड म्हणजे ...