खजुराच्या झाडाची संपूर्ण माहिती

Date Tree Information in Marathi

आपल्या परिसरात अनेक प्रकारची झाडे असतात. आपण दररोज पौष्टिक फळे खात असतो. त्यांच्या बिया आपल्या परिसरात पडल्या, की, त्यांची रोपे उगवतात. त्यांपैकी एक झाड म्हणजे खजूर होय.

खजुराच्या झाडाची संपूर्ण माहिती – Khajur in Marathi

Khajur in Marathi
Khajur in Marathi
हिंदी नाव: खजुर
इंग्रजी नाव: Date

खजुराचे झाड थोडेफार नारळाच्या झाडाशी मिळतेजुळते असते. या झाडाची उंची सर्वसाधारणपणे ६० ते ७० फूट असते. या झाडाचे खोड उंच व सरळ वाढते. या झाडाच्या फक्त टोकाशीच फांद्यांचा झुपका असतो. तसेच खोडावर भरपूर खाचा असतात त्या गळून पडलेल्या पानांच्या बुडापासून झालेल्या असतात.

या झाडाचे खोड मऊ व पोकळ असते. या झाडाची पाने टणक व टोकाला अणकुचीदार असतात. तसेच ३ ते ४ फूट लांब असतात. या झाडाला येणारी ओली फळे म्हणजे खजूर आणि तीच फळे वाळल्यानंतर त्यास ‘खारीक’ म्हणतात.

लागवड : खजुराच्या झाडांची लागवड वालुकामय प्रदेशात केली जाते. तसेच वालुकामय प्रदेशात हा वृक्ष वाढणारा असला तरी ठराविक प्रदेशात व कांही प्रमाणात पाणी दिल्यास जेथे लावला तेथे वाढतो व फळे येतात.

वैशिष्ट्य : नर व मादी अशा दोन जातींची झाडे येतात. त्यापैकी मादी जातीच्या झाडाला फळे येतात.

खजुराचा औषधी उपयोग – Benefits of Khajoor

  • खजुराचा उपयोग आयुर्वेदात केला जातो.
  • तसेच पित्तनाशक, डोकेदुखी, मुलांची सर्दी, हिवताप, मूळव्याधीवर खजुराचा उपयोग होतो.
  • तान्या मुलांना बाळगुटी देताना खारकेचा उपयोग केला जातो.

इतर उपयोग : उपवास असेल तेव्हा खजूर वापरले जातात. बाळंतीण बाईला खारकेची खीर करून देतात. तसेच पौष्टिक म्हणून खारीक व खजुराचा उपयोग करतात. देवपूजेसाठीसुद्धा खारकेचा उपयोग केला जातो.

इतर माहिती : खजुराचे उत्पादन हे पश्चिम आशिया आणि भूमध्य सागरी प्रदेशात भरपूर प्रमाणात आढळते. भारतात प्रामुख्याने हिलावी, खुदाची, जाहिदी या जातीचे खजूर आढळतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top