Thursday, May 30, 2024

Tag: Kittur Chennamma

Kittur Rani Chennamma

कित्तुर ची राणी चेन्नम्मा

Kittur Chennamma कित्तुर राणी चेन्नम्मा भारताच्या कर्नाटक राज्यातील कित्तुर या जागीरची राणी होती. 1824 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी च्या विरूध्द सेना बनवुन लढणारी ती पहिली राणी होती. तिला अटक ...