Monday, June 17, 2024

Tag: Kushti Rules

Kushti Information in Marathi

कुस्ती खेळाबद्दल संपूर्ण माहिती

Kushti Information in Marathi महाराष्ट्रातील गावाकडचे खेळ म्हटले कि कबड्डी, खो-खो, लगोरी असे खेळ समोर येतात. परंतु असाच एक गावाकडील खेळ जो साता समुद्रापलीकडे देखील खेळला जातो, तो म्हणजे कुस्ती. ...